Мониторинг на домашни избори

Мониторинг на домашни избори

Младнски Совет Прилеп, како организацација основач на МОСТ, во 2016година беше набљудувач за време на домашните избори во регионалната канцеларија МОСТ, а воедно и забележувч на сите (не)правилности за време на истото.


Print   Email