Добредојдовте на страната на Младински Совет Прилеп!

За нас

Стратешка цел: 1

Поддршка на младите
во регионот

Стратешка цел: 2

Зголемено учество на
младите во заедницата

Стратешка цел: 3

Доближување на
Европа до младите

Стратешка цел: 4

Испорака на насоки за
кариера до младите

За МСП

Младински Совет Прилеп (МСП) е основана во 1999 година како младинска невладина организација во Прилеп и е насочена кон подобрување на животот на младите на регионално и национално ниво. Младински Совет Прилеп е основач и полноправна членка на Коалицијата на младински организации СЕГА, национална чадор организација.

МСП не само што дава услуги и можности за младите луѓе и волонтерите, туку активно ги вклучува во процесите на донесување одлуки во организацијата. МСП се стреми да влијае позитивно на младите луѓе и како организација да создава млади лидери со давање можности на младите да ги изградат своите капацитети и да бидат поконкурентни во општеството.

На кратко, Младински Совет Прилеп работи за младите и со младите.

Визија

Младински Совет Прилеп е одржлива водечка организација на локално и регионално ниво, сигурен партнер во креирањето и спроведувањето на младинската политика, заедно со сите клучни засегнати страни. Нашата работа како видлива и призната организација се заснова на демократски вредности кои им овозможуваат на младите да бидат креативни и активни граѓани.
Мисија

Младински Совет Прилеп ги поддржува младите да учествуваат во демократските процеси, овозможувајќи им да прераснат во активни граѓани.

Publish modules to the "offcanvs" position.