Како да стигнете до нас?

Доколку сакате да ни поставите прашање, тимот на МСП е секогаш отворен за соработка.

Адреса:

Кире Ристески 11а, 7500 Прилеп

Телефон:

+389 (0) 48 523 390

Електронска пошта:

contact@ycp.org.mk

Работно време:

Понеделник - Петок:
09.30 - 16.30