Дисеминација на резултатите од проектот „Чекор на руралните млади кон иднината“

Дисеминација на резултатите од проектот „Чекор на руралните млади кон иднината“

Младински Совет Прилеп во соработка со Sistem ve Jenerasyon Dernegi од Турција,  Stowarzyszenie Edukacja przez Internet од Полска и Associacio Prosec од Шпанија, успешно го завршија проектот „A step of Rural Youth towards the future“, поддржан од Еразмус+, KA152-YOU-59E91DE5.

Проектот вклучуваше Младинска размена на која учество зедоа 17 млади од Македонија, Турција, Полска и Шпанија, преку која на младите им се даде можност да се запознаат со  различните културни текови на европската уметност и култура, што претставува значаен чекор кон развојот на интеркултурната активност.

Со своето активно учество и посветеност младите придонесоа до видливи резултати кои што се вредни да се споделат:

По младинската размена, учесниците реализираа и една последователна активност во нивното место на живеење. Имено, тие ги пренесоа новостекнатите знаења и проектните резултати на своите пријатели и врсници. На овој начин информацијата за Еразмус+ се прошири и сподели со други млади.


Print   Email