Отворен повик за платена практикантска работа

Отворен повик за платена практикантска работа

Младински Совет Прилеп (МСП) отвора повик за практиканти кои ќе обавуваат практикантска работа во МСП.

Главни активности и ангажмани: 

 • Работа со локални и странски волонтери;
 • Обезбедување на логистичка поддршка во реализирањето на активности во организација на МСП;
 • Обезбедување на промоција и видливост на програмското и проектното работење на MСП;
 • Информирање и управување со социјални мрежи;

Услови и обврски на практикантите:

 • Да бидат на возраст од 18 до 34 години;
 • Да не се во работен однос;
 • Да имаат завршено минимум средно образование;
 • Да можат да извршуваат практикантска работа во времетраење од три месеци;
 • Мотивирани за учење и работа со млади;
 • Основни познавања за работа со компјутери;

Избраните кандидати ќе ги имаат следниве услови за извршување на практикантската работа:

 • Назначено одговорно лице за поддршка во текот на практикантството;
 • Платена практикантска работа;
 • Можности за учество и вмрежување на настани;
 • Можност за стекнување со работно искуство;
 • Можност за подобрување на англиски јазик;
 • Можност за изучување на дигитални алатки;
 • Стекнување на нови вештини, знаења и компетенции.

Сите заинтересирани кандидати можат да аплицираат со пополнување на оваа форма.


Print   Email