Младинските банки можат да им помогнат и да ги мотивираат младите во оваа земја

Младинските банки можат да им помогнат и да ги мотивираат младите во оваа земја

Како младинските банки може да им помогнат на младите во нашата држава?

Да ја заокружиме годината со потсетување за тоа како моделот на младински банки може да им помогне и да ги мотивира младите во оваа земја!

Со помош на овој модел на младинските банки, сакаме младите да ги ставиме во центарот: тие не само што ќе стекнат вештини за вработување и важно животно искуство, туку и сами ќе имаат моќ да одлучуваат!

Сакаме да воведеме иновативен модел што ќе поттикне вработување на младите во целата држава. 

Информирај се повеќе тука.


Print   Email