Работилница на тема: „Моите цели“

Работилница на тема: „Моите цели“

На ден 15.02.2021 (Понеделник), во просториите на Младински Совет Прилеп се одржа првиот дел од работилницата на тема: „Моите цели“

На работилницата младите работеа тимски, со цел развивање на тимскиот дух, а подоцна индивидуално ги претставуваа своите цели и чекорите за нивно остварување.

Фотографиите од работилницата можете да ги погледнете тука.


Print   Email