Училиштата во борба против насилниот екстремизам

Училиштата во борба против насилниот екстремизам

Зајакната улога на училиштата за препознавање и справување на/со насилните појави, е првиот чекор за борба против насилниот екстремизам.
Проектот „Отпорни училишта за отпорна заедница“ го спроведува Младински Совет Прилеп , со поддршка на Фору МНЕ, финансиран од Европската Унија и Министерство за Јавна Администрација - Црна Гора.

Print   Email