Од млади за млади

Од млади за млади

Младински Сoвет Прилеп е менторска организација на Innova Lab Битола при креирање на Стратешки план за Innova Lab.

Print   Email