Младинска размена - Тракај, Литванија

Младинска размена - Тракај, Литванија

Во периодот од 19 ноември 2017 година до 26 ноември 2017 година, Младинскиот совет Прилеп, во партнерство со Балтичко-турската академија Турција, организираше Младинска размена за проектот „Advertısıng for Peace“ во Тракаj, Литванија каде учествуваа 8 млади од Македонија.


Print   Email