Добредојдовте на страната на Младински Совет Прилеп!

Вести

Младинското учество во полн ек!

Младинското учество во полн ек!

Нашето патување во светот на младинското учество е во полн ек!

Членовите на волонтерскиот тим на Младински Совет Прилеп имаа можност да го истражуваат концептот на младинско учество како дел од последователна активност во рамки на Еразмус+ програмата.

Со посвета и ентузијазам, волонтерите учествуваа на работилница „Младинско учество во демократскиот живот“, која беше можност за размена на идеи и искуства.

Работилниците за младинско учество не само што го збогатува знаењето на младите, туку и го засилуваат нивното влијание во демократскиот живот.

Младинското учество има исклучителна важност за младите поради:

  • Глас и влијание: Младите често имаат уникатни идеи. Преку младинското учество, тие добиваат можност да го изразат својот глас и да влијаат на одлуките и активностите кои се важни за нив.
  • Личен и професионален Развој: Активното учество во младински и образовни иницијативи ги збогатува вештините на младите и го помага нивниот личен и професионален развој. Ова вклучува тимско работење, комуникациски вештини, проблемски решенија и многу други.
  • Демократско образование: Младинското учество обезбедува практично образование за демократија и граѓанско општество. Младите стануваат свесни за важноста на учеството, почитувањето на различностите и усвојувањето на вредности на граѓанството.
  • Изградба на самопочит и самодоверба: Со учество во активности и проекти, младите го градат своето самопочитување и самодоверба. Способноста да бидат дел од нешто поголемо ги поттикнува да веруваат во своите способности и да имаат влијание.
  • Придобивки за заедницата: Младинското учество не само што ги носи придобивки за младите, туку и за заедницата во целина.
  • Зголемување на одговорноста и солидарноста: Со учество во младински активности, младите го развиваат чувството за одговорност и солидарност кон своите заедници и општеството.

Ова се само некои од аспектите кои го прават младинското учество толку важно за младите, креирајќи активни и ангажирани граѓани во заедницата.

Финансирано од Европска Унија. Искажаните ставови и мислења се само на авторот(ите) и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската унија или Европската извршна агенција за образование и култура (EACEA). Ниту Европската Унија, ниту „EACEA“ не можат да сносат одговорност за нив.


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.