Како младинскиот активизам го подобрува квалитетот на живот кај младите?

Како младинскиот активизам го подобрува квалитетот на живот кај младите?

Младинскиот активизам и волонтерство се силни алатки кои им дозволуваат на младите да го обликуваат својот свет и да ги подобрат условите за живеење на себе и своите заедници.

Младинскиот активизам им овозможува на младите да се изразат, да ги изразат своите вредности и идеи. Преку активизмот, младите стануваат свесни за важни прашања и предизвици во нивната заедница и почнуваат да работат на нивно решавање. Ова им дава чувство на значење и припадност, кое е суштинско за психичкото и емоционалното здравје на младите.

Волонтерството, пак, го трансформира активизмот во конкретни акции и резултати. Кога младите  се волонтери, тие не само што ги изразуваат своите мисли и идеи, туку и го менторираат своето време и енергија во области кои ги сметаат за важни.

Со четвртата работилница, „Младински активизам и волонтерство“, успешно го завршивме циклусот на работилници наменети за младите активатори. Во текот на работилницата, младите активатори беа запознаени со различните форми на младински активизам и учеа како да развиваат свои идеи и проекти. Преку дискусии, учесниците ја идентификуваа потребата за активизам и волонтерство во нивната заедница. Изборот на оваа тема не беше случаен, бидејќи сега, младите активатори се подготвени да бидат водечки актери во своите рурални области. Тие имаат идеи, алатки и поддршка за да спроведат работилници и проекти со кои ќе го подобрат животот на младите околу нив.

Проектот „Младинско учество за одржлив развој на руралната заедница“, спроведуван од Младински Совет Прилеп, е финансиран од Европска Унија, преку проектот „Потпри се на младите“, спроведуван од “Македонска развојна фондација за претпријатија”, „Рурална Коалиција“, „Џуниор Ачивмент“ и „ЕЛИТ- Здружение на жени менаџери Скопје.


Print   Email