My City - Youth City

My City - Youth City

На 20.05.2021 во просториите на МСП беше спроведена работилница на којашто беше презентиран Законот за младинско учество и младински политики, во рамките на проектот „Regional Youth Compact for Europe“.
 
 На работилницата, младите дискутираа за младинскиот активизам и младинското учество во креирањето на политики.
Дополнително, младите се запознаа со основите на Законот за МУ и МП како и основните начела на коишто се заснова овој закон.
 
Проектот „Regional Youth Compact for Europe“ е имплементиран од АЛДА - Скопје во соработка со МСП.
 
 
 
 
 

Print   Email