Турски волонтери започнуваат приказна во Младински Совет Прилеп!

Турски волонтери започнуваат приказна во Младински Совет Прилеп!

Со задоволство споделуваме дека Младинскиот Совет Прилеп, како организација со Ознака за квалитет од програмата Европски Солидарен Корпус, пречека 2 прекрасни волонтерки од Турција во Прилеп.

  • Волонтерите без проблем се прилагодија на новата средина и веќе имаат влијание во нашата заедница.
  • Тие имаа можност да се сретнат со нивните локални ментори, да остварат врски и да ги постават темелите за нивните идни проекти.
  • Волонтерите веќе почнаа да имаат часови по македонски јазик како јазична поддршка, што им помага во секојдневниот живот. 
  • Од бура на идеи до планирање активности, тие ја започнаа својата волонтерска програма со ентузијазам и посветеност.

Доколку сакате да бидете дел од нашите активности, вклучете се, Младински Совет Прилеп е место за креативни млади!

Финансирано од Европска Унија. Искажаните ставови и мислења се само на авторот(ите) и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската унија или Европската извршна агенција за образование и култура (EACEA). Ниту Европската Унија, ниту „EACEA“ не можат да сносат одговорност за нив.


Print   Email