Препознавање форми и манифестации на насилство што можат да доведат до радикализација

Препознавање форми и манифестации на насилство што можат да доведат до радикализација

Сеопфатниот пристап на училиштата, е клучен за борба против насилниот екстремизам и радикализација кои водат кон тероризам.

Учениците од локалните училишта во општина Прилеп, преку неформални, креативни методи на учење, учат за радикализацијата и на што таа може да биде резултат.
Преку визуелизација, учениците ги претставуваат формите на насилство, како и последиците од истото.

Проектот „Отпорни училишта за отпорна заедница“ го спроведува Младински Совет Прилеп, со поддршка на Форум МНЕ, финансиран од Европската Унија и Министерство за Јавна Администрација - Црна Гора.


Print   Email