Локална дискусија помеѓу младите во општина Прилеп и донесувачи на одлуки

Локална дискусија помеѓу младите во општина Прилеп и донесувачи на одлуки

На 15ти Јуни, во просториите на МСП, се одржа локална дискусија помеѓу младите во општина Прилеп и донесувачи на одлуки.


Локалната дискусија беше одржана по иницијатива на младите од заедницата, со цел тие да ги споделат нивните ставови, мислења како и потреби во заедницата, а истовремено и да се информираат подетално за Законот за Младинско Учество и Младински Политики.
Целта на настанот беше да се слушне гласот на младите, односно и тие да учествуваат во процесот на донесување на одлуки и креирање на политики.

МСП им се заблагодарува на присутните на настанот, а посебна благодарност упатува до Службеникот за млади при Општина Прилеп.


Print   Email