Работилниците за Недискриминација и толеранција“

Работилниците за Недискриминација и толеранција“

МСП продолжува со соработката со локалните училишта во Прилеп, во рамките на проектот „Отпорни училишта за отпорна заедница“.
На работилниците за „Недискриминација и толеранција“ учениците од Општинските училишта активно учествуваат и учат за значењето на толеранцијата во секојдневниот живот, како и еднаквоста пред законот и подеднаква заштита.
 
Проектот „Отпорни училишта за отпорна заедница“ го спроведува Младински Совет Прилеп , со поддршка на Форум МНЕ, финансиран од Европската Унија и Министерство за Јавна Администрација - Црна Гора.
 

Print   Email