Работилница во рамките на проектот: „Отпорни училишта за отпорна заедница“, на тема: „Недискриминација и Толеранција“

Работилница во рамките на проектот: „Отпорни училишта за отпорна заедница“, на тема: „Недискриминација и Толеранција“

Прифаќањето на туѓите ставови, верувања и практики, е првиот чекор во искоренување на дискриминацијата и промоција на еднаквост и толеранција.
МСП им се заблагодарува на Директорката и стручната служба на С.О.У „Кузман Јосифоски-Питу“, за соработката при имплементација на проектот „Отпорни училишта за отпорна заедница“.
 
 

Print   Email