Креативна работилница по повод Прочка

Креативна работилница по повод Прочка

Еден од главните елементи на Прочка е маскирањето и преоблекувањето. Според обичајот, за Велики поклади порано се маскирале само мажите, а маските требало да бидат што пострашни и посмешни.

Најмладите волонтери на МСП по повод празникот Прочка, изработија креативни маскии цртежи кои на крај ги презентираа.
Print   Email