Работилница на тема: „Справување со конфликт“

Работилница на тема: „Справување со конфликт“

На 11.01.2021 год. во просториите на МСП беше спроведена работилница на тема „Справување со конфликт“. 
На работилницата, младите учеа што претставува конфликтот и судирот на интереси, кои стилови на решавање на конфликт постојат, а истовремено дискутираа меѓу себе и го искажуваа своето мислење поврзано со темата.
Младински Совет Прилеп им се заблагодарува на учесниците за нивното присуство и ги очекува и поканува на наредните едукативни работилници.
 
Фотографиите од работилницата погледнете ги тука.
 
 
 
 

Print   Email