Работилница на тема „Образование и вработување“

Работилница на тема „Образование и вработување“

Младински Совет Прилеп, во соработка со организација АЛДА, спроведе едно-дневна работилница на тема „Образование и вработување“.


Работилницата се одржа на ден 17.12.2020 во просториите на МСП, во рамките на проектот Regional Youth Compact for Europe.

На работилницата учесниците учеа за техниката „Дрво на проблеми“ преку нејзино визуелно претставување, како до подобри реформи на пазарот на труд и го споделија своето мислење што значи пристојна работа.

Младински Совет Прилеп им се заблагодарува на учесниците за нивното учество и се надева на понатамошна соработка.
 
 
 

Print   Email