Работилница за развивање на комуникациска стратегија

Работилница за развивање на комуникациска стратегија

Во период од 3 до 4 Јули 2020,во Хотел Бисер во Струга , Младински Совет Прилеп беше дел од работилницата за развивање на комуникациска стратегија во рамките на проектот:

"Јакнење на транспарентноста и отчетноста на Коалиција на младински организации СЕГА" на која учествуваа претставници од организации членки на Коалиција СЕГА.

Работните сесии беа фокусирани на внатрешната комуникација во Коалицијата, надворешната комуникација со целните групи, стратегија за комуникација, како и драфт верзија на детален акционен план за имплементација на стратегијата.

 Доколку сакате да дознаете повеќе за работилницата притиснете тука.


Print   Email