Од млади за млади

Од млади за млади

 

Младински Сoвет Прилеп е менторска организација на Innova Lab Битола при креирање на Стратешки план за Innova Lab.


Print   Email