Кампања: „Детските права во свет без предрасуди“

Кампања: „Детските права во свет без предрасуди“

Младински Совет Прилеп, како организација членка на Коалиција сега, ја реализирање кампањата „Детските права во свет без предрасуди“ за време на „Светската недела на децата“.

Кампањата беше реализирана заедно со деца коишто зедоа учество на меѓународната размена во Троген, Швајцарија


Print   Email