Еко кампања - И ние сме дел од природата

Еко кампања - И ние сме дел од природата

Наслов: Еко кампања - И ние сме дел од природата

Времетраење: 1 месец

Цел: Подигнување на нивото на еколошката свест кај граѓаните во Прилеп

Корисници на проектот: Повеќе од 4000 граѓани од Прилеп

Активности: 

- 1 ликовна манифестација за 80 млади,
- 1 изложба,
- 1 акција за прибирање на средства,
- 1 пресконференција,
- Печатење летоци.

 

Date

13 December 2003

Tags

Локални проекти