Говорете за мир!

Говорете за мир!

Наслов: Говорете за мир

Времетраење: 3 месеци

Цел: Иницирање и поттикнување на јавната едукација и проширување на информациите во врска со Рамковниот договор

Корисници на проектот: Граѓани од Прилеп

Активности: 

- 4 округли маси за претставници на НВО, единиците на Локалната Самоуправа, претставници на подрачните единици на Министерството за Правда,
- 1 дебата за НВО и граѓаните,
- 2 пресконференции,
- Печатење на летоци.

Date

12 December 2001

Tags

Локални проекти