Досег кон избирачите

Досег кон избирачите

Наслов: Досег кон избирачите

Времетраење: 2 месеци

Цел: Мотивација и едукација на маргинализирани групи на граѓани за гласање

Корисници на проектот: 450 граѓани (различна полова и етничка припадност) од рурални средини

Активности: 

- 34 едукативни сесии на тема „Процес на гласање и како да се избере за кого да се гласа“

 

Date

12 December 2002

Tags

Локални проекти