Let’s Speak Freely

Let’s Speak Freely

Наслов: Ајде да зборуваме слободно

Времетраење: мај 2011 - февруари 2012 (10 месеци)

Цел

- Да ги едуцираме младите од Прилеп за видео новинарство и 
- Да се подигне свеста на младите за слободата на говорот во Прилеп, Македонија.

Активности:

- Активности за подготовка,
- Обука за видео-новинарство и лидерство во PEER групата,
- Работилница за видео уредници,
- Веб-страница за интернет објавување на младински видео вести,
- Кампања „Да зборуваме слободно!,
- Избор и презентација на практикантска работа и
- Завршен документарен филм.

Резултати:

- Објавени 15 видео клипови на интернет,
- 80% Подобрен капацитет на 17 млади луѓе самостојно да ги пријават и поднесуваат извештаи по електронски пат,
- 3 млади стажанти во три локални медиуми,
- Подобрен капацитет на 2 млади луѓе во видео монтажа преку работилница за видео монтажа,
- Опфатени 250 средношколци и студенти директно преку присуство на настани во кампањата и 
- Продуциран документарен филм на македонски јазик со фокус на придобивките од слободата на говорот.

Date

02 May 2011

Tags

Локални проекти