What happens when you don't have it

What happens when you don't have it

Наслов: Што се случува кога го немате тоа

Времетраење: 01.08.2014 година - 30.06.2015 година (12 месеци)

Цел

- Да се ​​промовираат европското државјанство и европскиот идентитет со користење на Младински Интернет радио како одлична рамка за развој на размена на луѓе со цел да се обезбедат можности за подобро културно разбирање; 
- Зајакнување на политиките за млади преку учество на младите, младински размени, младинска креативност и меѓусебни врснички состаноци помеѓу младите од Македонија, Франција и други европски земји во рамките на ЕРАЗМУС +;
- Да се ​​подигне свеста за волонтерството, културните размени и дијалогот преку директен контакт со европски волонтер и локалното население.

Активности:

Волонтерите учествуваа во:
- активности во рамки на интернет Радио Пулс и 
- активности во рамки на организацијата.

Резултати:

- Интеркултурни мултипликатори на локално, регионално, национално и европско ниво.
- Влијание врз 2 странски волонтери за разбивање на предрасудите.

 

Date

01 August 2014

Tags

Меѓународни проекти