We can and we will

We can and we will

Наслов: Ние можеме и ние ќе направиме тоа

Времетраење: 01.06.2015 година - 01.06.2016 година (12 месеци)

Цел:

- Да се ​​зајакне синергија помеѓу формалното, неформалното образование и вработувањето;
- Да се ​​подобри стапката на вработеност на учениците за стручно образование и обука преку обезбедување практична работа според нивната струка со европска и меѓународна димензија;
- Да се ​​промовира неформалното образовние како место за примена на вештини (практична работа) стекнати преку формални системи за образование.

Активности:

- Стажирање на 16 млади од Македонија во Португалија, Англија, Грција и Шпанија.

Резултати:

- Промовирани меѓународни можности за мобилност како начин за стекнување на вештини кои практично може да се стекнат од работно искуство не во образовните институции.

 

Date

03 October 2022

Tags

Меѓународни проекти