Our Story

Our Story

Наслов: Наша приказна

Времетраење: 01.09.2015 година - 01.08.2017 година (23 месеци)

Цел

- Да се промовира европското државјанство и европскиот идентитет при користење на младинско интернет радио како одлична рамка за развој на размена на луѓе со цел да се обезбедат можности за подобро културно разбирање;
- Да се зајакнат младинските политики преку младинско учество, размена на млади, младинска креативност и средби меѓу младите од Македонија, Италија и другите европски земји во рамките на Еразмус +;
- Да се зголеми свеста за волонтерството, културната размена и дијалогот преку директен контакт со волонтерите од Европа и локалното население;
- Да се приближат Европските приказни до младите во Македонија.

Активности:

- Подготовка на музичко радио шоу со музика од Европа.
- Помагање во развојот на проекти и спроведување на проектни активности.
- Учество на состаноци, промоција и други социјални настани.
- Организирање презентации пред младите.
- Учество во посети на други организации и институции.

Резултати:

8 интервјуа со
- 3 ЕВС волонтери кои беа директно вклучени во проектот,
- нивните ментори и 
- локалните волонтери на МСП.
 

Date

01 September 2015

Tags

Меѓународни проекти