Healthy and active youth for a sustainable Europe

Healthy and active youth for a sustainable Europe

Наслов: Здрава и активна младина за одржлива Европа

Времетраење: 12 месеци

Цел: Да се развие здрав животен стил за 30 учесници + 6 лидери на групите од 6 земји: Македонија, Романија, Молдавија, Србија, Албанија и Португалија преку вклучување во активности за рекреација на отворено.

Активности: Младинска размена

- Спортски рекреативни активности,
- Работилници поврзани со спорт и здрави навики,
- Градење тимови, неформални игри, игри со улоги, групи за размислување, флеш моб.

Резултати

- Влијанието врз младите од 6 земји за свесноста од неопходноста од практикување спортски активности.
- Мотивирани млади за активно вклучување на локално и европско ниво.

 

Date

03 August 2015

Tags

Меѓународни проекти