Pulse Radio 2.0

Pulse Radio 2.0

Наслов: Пулс Радио 2.0

Времетраење: 01.02.2017 година - 31.12.2018 година (23 месеци)

Цел:

- Да се зајакнат младинските политики преку младинско учество, младинска размена, младинска креативност и состаноци меѓу врсници младите од Македонија и Молдавија.
- Да се затвори јазот меѓу Балканот, членките на ЕУ и Источна Европа.
- Да се подигне свеста за волонтерството, културни размени и дијалог преку директен контакт со локалното население и 
- Да се доближат светските приказни до младите во Македонија.

Активности:

- Создавање аудиокнига со светски приказни
- Подготовка на музичко радио шоу со музика од Европа.
- Помагање во развојот на проекти и спроведување на проектни активности.
- Учество на состаноци, промоција и други социјални настани.
- Организирање презентации пред младите.
- Учество во посети на други организации и институции.

Резултати:

- Интеркултурни мултипликатори на локално, регионално, национално и европско ниво.
- Влијание на присуството на тројца странски волонтери во локалната заедница.
- Затворање на јазот меѓу Балканот и Источна Европа.

Date

01 February 2017

Tags

Меѓународни проекти