OPIN

OPIN

Наслов: Опин

Времетраење: 30.12.2016 година - 30.08.2017 година (8 месеци)

Цел: Да се ​​зголеми електронското учество на младите во процесите на донесување одлуки во Општина Прилеп.

Целна група: 

- Млади од Прилеп на возраст од 15-30 години,
- ЕЛС Прилеп и
- Младинско советодавно тело од Прилеп.

Активности:

- Кампања „Кликни, предложи и учествувај!“,
- Промотивни настани,
- ИНФО денови и
- Едукативни работилници за е-младинско учество и алатката OPIN.

Резултати:

- Поактивни млади луѓе во развојниот процес на е-учество,
- Зајакнати капацитетите на младите за користење на ОПИН и е-учество,
- Воведена нова алатка за е-учество на локалното население и 
- Континуирано информирање на младите и новите генерации за важноста за е-учеството и е-демократијата.

 

Date

30 December 2016

Tags

Партнерски проекти