Erasmus+ Learning mobility of individuals  “Youth in action 2.0”

Erasmus+ Learning mobility of individuals “Youth in action 2.0”

Наслов: „Младите во акција 2.0”

Времетрање: 01.09.2017 година - 31.08.2020 година (36 месеци)

Цел

- Да се ​​зголеми мобилноста на 9 млади луѓе од Италија, Романија и Франција;
- Да се ​​зголеми пристапноста на младите луѓе консултирани со МСП;
- Да се ​​подигне свеста за волонтерството, културната размена и дијалогот преку директен контакт со локалното население;
- Да се ​​обезбеди континуирана поддршка на училишните организации од страна на меѓународни волонтери на ЕВС во рамките на МСП.

Активности:

- Помагање во развојот на проектот и имплементација на проектни активности;
- Помагање во креирањето и спроведувањето на годишните програми на училишните организации;
- Креирање кратки документи со информации собрани од средношколците во Прилеп;
- Подготвување написи, извештаи и ажурирање на веб-страницата на организацијата;
- Учествување на состаноци, промоција и други социјални настани;
- Организирање на презентации/работилници за млади луѓе и
- Учество во посети на други организации и институции.

Резултати:

- Стекнато знаење за Балканскиот регион кај волонтерите;
- Зајакнати вештини за тимска работа кај волонтерите;
- Подобрен англиски јазик кај волонтерите;
- Стекнато базично познавање на македонскиот јазик кај волонтерите;
- Поттикната креативност кај волонтерите;
- Подобрени организицки способности кај волонтерите; 

Date

01 September 2017

Tags

Меѓународни проекти