Workpetence – Online tool for Competence Balance for Youth Employment

Workpetence – Online tool for Competence Balance for Youth Employment

Наслов: Workpetence - Oнлајн алатка за Биланс на компетенции за вработување на млади

Времетраење: 01.03.2018 година - 31.08.2019 година (18 месеци)

Цел: Да се зајакнат компетенциите на младинските работници за поддршка на младите при вработување, преку развој и примена на Водич за консултантска и менторска поддршка за кариерно советување и воспоставување на дигитална алатка за проценка на потребите за кариерен развој на младите.

Активности: 

- Транснационален состанок во Прилеп;
- Конференцијата за промоција на „Workpetence - Иновативна дигитална алатка за анализа на компетенциите за вработливост на невработените млади лица“ и
- Завршна конференција во Хрватска;

Резултати:

- Воспоставен Водич за консултантска и менторска поддршка кариерно насочување и
- Обезбедена онлајн дигитална алатка за поддршка на младинските работници во областа на вработувањето на младите.

Дополнително, преку проектот беше воспоставена функционална и интерактивна веб-страницa и беше креирана методологија за онлајн проценка на компетенциите за вработување.

Date

01 March 2018

Tags

Меѓународни проекти