Мрежа на младински банки - Македонија

Мрежа на младински банки - Македонија

Наслов на проектот: Мрежа на младински банки - Македонија

Времетраење на проектот: 01.10.2017 година - 30.09.2019 (24 месеци)

Цел на проектот: Да се ​​воспостават потребните механизми и процедури за спроведување на моделот на младински банки на локално ниво, како и да им се овозможат на младите и локалните власти потребни вештини и алатки за вработување со помош на моделот на младински банки.

Активности на проектот:

- Основна студија за младинска вклученост и вработување.
- Повик, избор на членови, и програма на Мрежата.
- Градење партнерства.
- Тренинзи за градење на капацитети на Мрежата.
- Препораки за политики за младинска вклученост и вработување.
- Застапување со цел воведување на моделот во мин. 4 општини.
- Кампања за подигнување на свесноста, достигнување до 4000 млади.
- Панел дискусии на локално ниво.
- Завршна конференција.
- Состанок за евалуација.

Резултати на проектот: 

- Млади подготвени за вработување.
- Охрабрени и активни млади.
- Млади кои се грижат за заедницата.
- Одговорни локални власти.

Date

01 October 2017

Tags

Партнерски проекти