Multipliers for Peace in 3-steps

Multipliers for Peace in 3-steps

Наслов: Мултипликатори за мир во 3 чекори         

Времетраење: 01.05.2020 година – 30.11.2022 година (30 месеци)

Цел на проектот: Да ги ублажи ефектите од миграциските, бегалските текови, социјалната и економската криза и да се избори против нивните основни причини. Овие цели ќе се постигнат преку деградација на стереотипите меѓу учесниците, градење доверба, консолидација на поимите за демократија, мир и човекови права и, во крајна линија, воспоставување на меѓукултурен дијалог со поглед на сосема поинаков пристап кон билатералните / мултилатерални конфликти на права меѓу бегалците и имигрантите.

Активности:  

Главна активност во рамки на овој проектот е Тренинг-курсот во Стратони во периодот помеѓу 01.10.2020 - 11.10.2020 година со учество на 30 младински работници и обучувачи од 12 земји од Европа.

Резултати:

По завршувањето на проектот се очекува учесниците да станат:

- Свесни за сопствените способности користејќи ги алатките што ќе им бидат дадени и
- Едуцирани за да развијат мирна совест, водена од принципите на ненасилство, правда, почитување на човековите права.

Date

01 May 2020

Tags

Меѓународни проекти