Youth Internet Radio Station

Youth Internet Radio Station

Наслов: Младинско интернет радио

Времетраење: 01.08.2011 година - 30.09.2011 година (2 месеци) 

Цел: Да се зајакнат капацитетите на 10 млади луѓе за младинско информирање, радио софтвер и вештините за водење на интернет радио емисии.

Активности

- Обезбедување и инсталирање на материјали во просторијата во Младинското Интернет радио, вклучувајќи ја звучната изолација, мебелот и техничката опрема.
- Еднодневна работилница на тема „Методологија на функционирање на Младинска Интернет радио станица“.
- Емитување на радио емисии.

Резултати:

- Одржливо младинско интернет радио кое ќе продолжи да работи долго и по завршувањето на проектот.

 

Date

01 August 2011

Tags

Локални проекти