Креирање на локална стратегија за млади

Креирање на локална стратегија за млади

 

Име на проектот: Креирање на локална стратегија за млади во Крушево

Цел на проектот: Придонесување кон подобрување на општата состојба на младите во Општина Крушево.
Создавање на Локална стратегија за млади во Општина Крушево

Date

08 August 2018

Tags

Проекти