Workpetence - Иновативна дигитална алатка

Workpetence - Иновативна дигитална алатка

 

Име на проектот: Иновативна дигитална алатка за анализа на компетенциите за вработливост на невработени млади лица.

Цел на проектот: Зголемување на компетенциите на младинските работници за вработување на младите.

Date

12 October 2018

Tags

Проекти