Развој на организациски способности

Развој на организациски способности

Име на проектот: Развој на организациски способности

Цел на проектот: Овој проект има за цел да ги зајакне способностите на членовите на МСП. Активностите вклучуваат организирање на 3 парчиња обука за 45 членови на МСП на темата; организациски способности, комуникација, презентација. Корисници на проектот беа МСП. Овој проект траеше 2 месеци.

 

Date

09 August 1999

Tags

Проекти