Јавно образование

Јавно образование

Име на проектот: Јавно образование

Цел на проектот: Овој проект има за цел да ги подигне знаењата на средношколците и студентите за повеќе полиња на интереси. Активностите вклучуваат организирање на дванаесет јавни трибини; две претс конференции; Корисници на проектот беа средношколци и студенти од Прилеп. Проектот траеше 16 месеци.

Date

14 September 1999

Tags

Проекти