Од млади за млади

Од млади за млади

 

Име на проектот: Од млади за млади

Цел на проектот: Зајакнување на капацитетите на Инова лаб преку подготовка на Стратешкиот план на Организацијата за периодот 2019-2021 година

Date

12 August 2019

Tags

Проекти