Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП

Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП

 

Име на проект: Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП.

Цел на проектот: Подобрување на транспарентноста на МСП за известување за организациските активности. Подобрена комуникација на МСП со младите во Општина Прилеп преку употреба на алатки за дигитална комуникација.

Главни активности кои се спроведуваа во рамките на проектот беа: Обука за користење на онлајн алатки за подобрување на транспарентноста за известување за постигнатите резултати, Видео со анимација за известување за организациските постигнувања, Отворен ден за информирање на граѓаните за работата на МСП и Промотивен настан за презентирање на програмските активности на МСП.

Date

15 November 2019

Tags

Проекти