Workpetence

Workpetence

Водичот за консултантска и менторска поддршка за кариерно насочување е финален резултат од проектот Workpetence - Oнлајн алатка за Биланс на компетенции за вработување на млади, кој што го спроведуваше Младински Совет Прилеп  во партнерство со Алфа Албона од Хрватска и USB од Грција. Проектот беше поддржан од Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, во рамките на програмата Еразмус+, Клучна Акција 2, Стратешки партнерства во областа на младите и се спроведуваш во периодот од 01.03.2018 до 31.08.2019.

Workpetence

 

Date

07 September 2022

Tags

publications