Одржан првиот состанок со партнерите на проектот „Introduce Youthself“

Одржан првиот состанок со партнерите на проектот „Introduce Youthself“

Младинско вработување Hits: 201

Во рамките на проектот „Introduce Youthself“ се одржа првиот состанок со партнерите.

Партнерите ги дискутираа активностите на проектот и подготвија оперативен план за спроведување на следниве активности: Состаноци со партнери (транс-национални состаноци), Креирање методологија за прирачник (прашалници и форми за само-проценка на компетенции и вредности, Тестирање на методологијата со млади лица (методологијата од прирачникот), Изработка на мобилна верзија и/или веб апликација од методологијата за верификација, Тестирање мобилната апликација со млади лица, Превод на апликацијата на јазици од партнерите на проектот, Подготовка на мобилната апликација и Пуштање во употреба на мобилната апликација.

Првиот транс-национален состанок се одлучи да се одржи  во Леида, Шпанија.  Младински Совет ќе биде организатор на четвртиот транс-национален настан. На состанокот се договорија и шест мулти- плаер настани, од кои Младински Совет Прилеп ќе одржи два настани,  едниот  со физичко присуство, а другиот  е виртуелен настан.

Цел на проектот е: младите со помалку можности и без обука или курсеви, а имаат одредени компетенции и вештини кои ги прикажуваат во своето CV да можат да ги валидираат и да се изнајде начин преку кои некаде ќе можат да бидат валидирани нивните вештини и компетенции, а тоа да не биде како со сертификат. Со проектот би се докажале: Компетенции (знаења, вештини и способности) и Вредности (одговорност, навременост, посветеност.

Associació PROSEC го спроведува проектот „Introduce Youth self“ во партнерство со Fundacja Sempre a Frente од Полска, Foroige од Ирска, SDRUZHENIE WALK TOGETHER од Бугарија, UNIVERSIDAD DE LLEIDA од Шпанија и Младински Совет Прилеп од Македонија, истиот е финансиран и поддржан преку програмата Erasmus+, Клучна акција 2, Стратешко партнерство и иновации во периодот од 1 ноември 2021 до 1 ноември 2023 година.

 #EuropeanYearOfYouth #introduceyouthself #youth #youthself

Print