Национална кампања

Национална кампања

Младинско вработување Hits: 597

Младински Совет Прилеп беше реализатор на Националната кампања 365 дена работнички права за млади.
Во самата кампања учествуваа млади, кои беа доста активни за времетраењето на истата.

Print