Подобрување на активните мерки за младинско вработување

Подобрување на активните мерки за младинско вработување

2021 Hits: 90
Во рамките на проектот "Подобрување на активните мерки за младинско вработување" имплементиран од Коалиција "СЕГА", на 14.05.2021 во просториите на Младински Совет Прилеп како организација членка на СЕГА, се одржа локална дискусија.
На локалната дискусија присуствуваа млади од локалното население и претставници на АВРМ.
 
Print