SEE Youth Policy Conference

SEE Youth Policy Conference

Извештајот од Конференцијата на младински политики во Југоисточна Европа е завршен документ од истоимениот проект. 
Овој документ е доставен до сите влади на земјите кои учествувале, до Европскиот Младински Форум и Советот на Европа, од кои е побарана поддршка за регионалните иницијативи за развојот на младинските политики во регионот, со што би се обезбедиле предуслови за подобрување на состојбата на младите на земјите од Југоисточна Европа.

„Конференцијата на младински политики во Југоисточна Европа “

Date

17 November 2004

Tags

publications